Thông tin tuyển dụng

logo

Thông tin tuyển dụng Nhật Bản
(06/08/2015)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHẬT BẢN         Hiện nay, trường Cao đẳng công nghệ Bắc Hà có nhu cầu tạo nguồn lao động đi làm việc tại Nh...