Q&A

Thông báo Tuyển sinh năm 2016
(01/05/2016)

Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2016, nhà trường tuyển sinh các hệ đào tạo như sau: I. TH...