TB: Chương trình: “Ngày xuân ấm áp – Tết trọn niềm vui 2015″

THỊ ĐOÀN TỪ SƠN

ĐOÀN TRƯỜNG CĐCN BẮC HÀ

 
Số:           TB/ĐTN

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

 

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 01 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v: Quyên góp, ủng hộ chương trình tình nguyện “Ngày xuân ấm áp – Tết trọn niềm vui”

        Nhân dịp tết Nguyên Đán 2015. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà sẽ tổ chức chương trình tình nguyện tết “Ngày xuân ấm áp – Tết trọn niềm vui” trao quà tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn từ số tiền và vật phẩm quyên góp được vào ngày 07 tháng 02 năm 2015 (Tức ngày 19/12/2014 Âm lịch) tại xã Đoàn Đồng Tiến, Yên Thế, Bắc Giang (Một trong những xã nghèo nhất tại huyện Yên Thế – Bắc Giang).

        Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà thông báo đến toàn thể đoàn viên, thanh niên toàn trường ủng hộ chương trình tình nguyện như sau:

  1. Đối với đoàn viên là sinh viên ủng hộ ít nhất 10.000đ/1 đoàn viên, sinh viên.
  2. Đối với đoàn viên là cán bộ ủng hộ ít nhất 20.000đ/1 đoàn viên.

            Đoàn trường giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành các chi Đoàn thông báo đến đoàn viên, sinh viên của chi đoàn mình và thu tiền quyên góp, ủng hộ nộp về Văn phòng Đoàn trường chậm nhất ngày 25 Tháng 01 năm 2015 cho cô Vũ Hồng Nhung, ĐT: 0985013010.

 Nơi nhận: - Đảng ủy (để b/c);- Ban giám hiệu (để b/c)

- Các Khoa, Phòng,GVCN (để p/h),

- Các chi đoàn (để thực hiện)

- Lưu VP Đoàn

 

 TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

KT. BÍ THƯ

PHÓ BÍ THƯ

 NGUYẾN THỊ OANH

 

Bài viết khác