Thông báo kế hoạch trải nghiệm tại Công ty Foxconn

1. Kế hoạch sơ tuyển và gặp gỡ đại diện công ty Foxconn:

Thời gian: 15h ngày 18/08/2014
Địa điểm: Hội trường A1

2. Thời gian đi trải nghiệm (dự kiến): 8h sáng ngày 25/08/2014

Địa điểm tập trung: Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà

– Công ty sẽ tổ chức xe đưa đón sinh viên và hoàn thiện các thủ tục cần thiết như: khám sức khỏe, đăng ký thủ tục ký túc xá, đào tạo nhân viên mới theo quy định của Công ty…

3. Danh sách sinh viên đăng ký chốt đến 16h ngày 14/08/2014
– Khóa 6:
1 Đặng Tuấn Anh 04/11/1992 Nam B6MT1
2 Trương Khắc Anh 17/06/1990 Nam B6ĐT3
3 Thân Thị Ngọc Ánh 02/04/1993 Nữ B6QT1
4 Bàn Phúc Ba 06/10/1993 Nam B6ĐT2
5 Long Văn Bay 18/08/1990 Nam K8ĐĐT
6 Hồ Việt Bắc 12/09/1993 Nam B6Đ1
7 Nguyễn Quang Bình 03/06/1990 Nam B3KT4
8 Nguyễn Thị Cảnh 10/11/1993 Nữ B6NH1
9 Trần Quang Công 10/02/1993 Nam B6Đ1
10 Nguyễn Thị Cúc 01/04/1994 Nữ B6KT3
11 Vũ Văn Cường 12/02/1993 Nam B6ĐT1
12 Trần Văn Cường 18/10/1993 Nam B6XD1
13 Bùi Văn Cường 21/09/1993 Nam B6MT1
14 Hoàng Văn Chiến 20/10/1993 Nam B6MT1
15 Nguyễn Hồng Chiến 12/06/1993 Nữ B6KT3
16 Nguyễn Thị Dung 11/12/1992 Nữ B6KT1
17 Nguyễn Xuân Dũng 27/01/1993 Nam B6Đ1
18 Nguyễn Bá Dũng 04/04/1993 Nam B6ĐT1
19 Lê Văn Dũng 16/07/1993 Nam B6ĐT1
20 Nguyễn Mạnh Dũng 26/11/1993 Nam B6NH1
21 Phạm Thị Duyên 04/07/1993 Nữ B6KT2
22 Vũ Hiện Đại 24/01/1993 Nam B6ĐT3
23 Nghiêm Đình Điển 08/01/1990 Nam B6Đ1
24 Nguyễn Văn Điều 29/07/1993 Nam B6QT1
25 Hoàng Văn Đoàn 25/09/1993 Nam K8ĐĐT
26 Nguyễn Xuân Đông 07/19/1993 Nam B6ĐT2
27 Nguyễn Văn Đợi 22/02/1992 Nam B6QT1
28 Lê Văn Đức 03/05/1993 Nam B6ĐT2
29 Đỗ Văn Giang 12/07/1993 Nam K8ĐĐT
30 Trần Văn Hoàng Hà 12/11/1993 Nam B6ĐT3
31 Dương Khắc Hạnh 18/05/1992 Nam B6ĐT1
32 Hoàng Thị Thúy Hằng 31/03/1993 Nữ B6MT1
33 Lương Thị Hậu 28/08/1993 Nữ B6MT1
34 Lương Thị Hiền 28/08/1993 Nữ B6TH1
35 Đỗ Văn Hiệp 19/10/1992 Nam K8ĐĐT
36 Lương Văn Hòa 07/07/1993 Nam B6TH1
37 Nguyễn Văn Hoàng 14/09/1993 Nam B6ĐT3
38 Dương Văn Hồng 08/01/1992 Nam B6ĐT3
39 Phạm Thị Huệ 19/08/1993 Nữ B6MT1
40 Nguyễn Đức Hùng 30/06/1989 Nam B6ĐT2
41 Nguyễn Hữu Hùng 09/05/1993 Nam B6QT1
42 Hứa Việt Huy 28/10/1993 Nam B6ĐT1
43 Nguyễn Đức Huy 24/08/1992 Nam B6ĐT7
44 Nguyễn Thị Huyền 23/12/1992 Nữ B6KT3
45 Nguyễn Văn Hưng 17/03/1993 Nam B6ĐT1
46 Trần Văn Kha 06/05/1993 Nam B6ĐT2
47 Phan Thị Khái 21/08/1993 Nữ B6KT1
48 Vũ Thị Linh 09/07/1993 Nữ B6QT1
49 Lê Thị Khánh Linh 22/02/1993 Nữ B6KT2
50 Thân Văn Linh 16/11/1993 Nam B6ĐT3
51 Nguyễn Thị Bích Loan 17/02/1993 Nữ B6QT1
52 Đinh Thị Loan 20/01/1993 Nữ B6QT1
53 Nguyễn Thị Loan 13/08/1992 Nữ B6KT3
54 Nguyễn Thành Long 21/04/1992 Nam B6TH1
55 Nguyễn Đức Luận 15/10/1993 Nam B6ĐT3
56 Hà Văn Luận 18/11/1992 Nam B6ĐT1
57 Hà Văn Lượng 20/10/1991 Nam B6ĐT1
58 Lương Thế Lượng 15/03/1992 Nam K8ĐĐT
59 Chu Thị Hồng Lý 02/09/1992 Nữ B6QT1
60 Giáp Đình Mai 25/05/1993 Nam B6ĐT2
61 Đào Thị Mai 23/08/1992 Nữ B6KT3
62 Lò Văn Nguyên 14/05/1993 Nam B6TH1
63 Thân Văn Quang 15/05/1991 Nam B6ĐT7
64 Nguyễn Văn San 02/02/1990 Nam B6ĐT3
65 Lưu Anh Sơn 30/04/1990 Nam B6ĐT2
66 Thân Văn Tài 26/08/1993 Nam B6ĐT3
67 Trịnh Duy Tích 19/09/1992 Nam K8ĐĐT
68 Mã Văn Tiền 12/06/1993 Nam B6TH1
69 Mùi Văn Tính 12/07/1993 Nam B6TH1
70 Lê Bá Tịnh 04/11/1993 Nam B6ĐT1
71 Vũ Văn Tuấn 27/03/1993 Nam B6ĐT1
72 Phan Anh Tuấn 05/08/1993 Nam B6ĐT1
73 Vũ Văn Tuấn 27/03/1993 Nam B6ĐT1
74 Nguyễn Văn Tùng 19/10/1993 Nam B6ĐT1
75 Phan Thanh Tùng 19/02/1993 Nam B6Đ1
76 Nguyễn Ngọc Tuyển 19/09/1993 Nam B6ĐT1
77 Nguyễn Đăng Tự 20/06/1992 Nam B6XD2
78 Nguyễn Thị Thái 25/09/1993 Nữ B6XD1
79 Nguyễn Bá Thành 07/12/1992 Nam K8ĐĐT
80 Nông Tiến Thành 05/03/1992 Nam K8ĐĐT
81 Nguyễn Thị Thảo 13/06/1993 Nữ B6NH1
82 Dương Văn Thảo 28/12/1992 Nam K8ĐĐT
83 Nguyễn Thị Thơm 05/08/1993 Nữ B6KT2
84 Vi Văn Thu Nam B6QT1
85 Nguyễn Văn Thùy 18/07/1992 Nam B6Đ1
86 Trần Thị Thúy 12/10/1993 Nữ B6MT1
87 Nông Văn Thương 09/10/1991 Nam B6ĐT1
88 Trần Thị Trang 24/07/1993 Nữ B6KT3
89 Đào Quý Trình 20/05/1993 Nam B6TH1
90 Phùng Tuấn Vũ 18/10/1993 Nam B6ĐT1
91 Vi Văn Thu Nam B6QT1
92 Nguyễn Văn Thùy 18/07/1992 Nam B6Đ1
93 Trần Thị Thúy 12/10/1993 Nữ B6MT1
94 Nông Văn Thương 09/10/1991 Nam B6ĐT1
95 Trần Thị Trang 24/07/1993 Nữ B6KT3
96 Đào Quý Trình 20/05/1993 Nam B6TH1
97 Phùng Tuấn Vũ 18/10/1993 Nam B6ĐT1
98 Thân Văn Quang 15/05/1991 Nam B6ĐT7
99 Nguyễn Đức Huy 24/08/1992 Nam B6ĐT7
100 Lương Văn Hòa 07/07/1993 Nam B6TH1
101 Lò Văn Nguyên 14/05/1993 Nam B6TH1

- Khóa 8: 

1 Phạm Tiến Hiếu 1995/05/15 Bắc Giang
2 Nguyễn Bá Anh 1995/09/06 Bắc Ninh
3 Nguyễn Tuấn Anh 1994/11/26 Bắc Ninh
4 Trần Tuấn Anh 1994/12/04 Thanh Hóa
5 Nguyễn Quang Bắc 1995/07/24 Bắc Ninh
6 Ngô Lương Bằng 1994/09/25 Thái Bình
7 Nguyễn Duy Bình 1995/02/06 Thanh Hóa
8 Nguyễn Thị Bình 1995/10/09 Bắc Giang
9 Nguyễn Đình Cương 1993/02/02 Bắc Ninh
10 Bùi Văn Cường 1995/08/21 Quảng Ninh
11 Ngô Quốc Cường 1994/07/13 Hà Nam
12 Nguyễn Mạnh Cường 1995/11/22 Bắc Giang
13 Dương Thị Chúc 1995/10/20 Bắc Giang
14 Bùi Việt Dũng 1994/02/03 Bắc Ninh
15 Nghiêm Bình Dũng 1995/04/10 Bắc Ninh
16 Nguyễn Đình Dũng 1993/06/17 Bắc Ninh
17 Nguyễn Thọ Dũng 1988/10/20 Bắc Giang
18 Nguyễn Văn Dũng 1995/06/02 Thanh Hóa
19 Nguyễn Huy Đạt 1995/12/18 Bắc Ninh
20 Mai Sen Đô 1994/10/20 Nam Định
21 Nguyễn Văn Đông 1993/11/28 Bắc Ninh
22 Nguyễn Văn Đông 1994/10/07 Bắc Giang
23 Diệp Triều Đức 1993/04/29 Bắc Ninh
24 Nguyễn Văn Đức 1995/01/01 Bắc Giang
25 Phạm Văn Đường 1995/02/08 Yên Bái
26 Nguyễn Văn Giang 1995/10/02 Bắc Ninh
27 Lê Anh Hải 1994/05/23 Hà Nội
28 Nguyễn Văn Hải 1995/01/14 Bắc Ninh
29 Ngô Văn Hiệp 1995/11/10 Bắc Ninh
30 Trần Thị Hiệp 1995/07/05 Bắc Giang
31 Nguyễn Văn Hòa 1994/06/22 Bắc Ninh
32 Trần Viết Hoàn 1992/10/31 Bắc Ninh
33 Bùi Thế Hồng 1995/03/30 Quảng Ninh
34 Nguyễn Việt Hùng 1995/08/21 Bắc Ninh
35 Lương Văn Huynh 1995/02/01 Hà Nội
36 Đỗ Văn Lâm 1995/07/28 Hà Nam
37 Trần Văn Liêm 1994/10/17 Bắc Giang
38 Nguyễn Thị Hoài Linh 1995/08/05 Bắc Giang
39 Nguyễn Như Lĩnh 1995/07/29 Bắc Ninh
40 Lê Đình Long 1995/11/20 Bắc Ninh
41 Phạm Văn Long 1990/09/03 Hải Dương
42 Nguyễn Đình Lộc 1994/04/28 Hà Tĩnh
43 Nguyễn Thị Mai 1995/03/26 Bắc Ninh
44 Nguyễn Văn Minh 1993/02/01 Bắc Giang
45 Nguyễn Công Mừng 1995/09/10 Bắc Ninh
46 Vũ Văn Nam 1991/04/15 Bắc Giang
47 Nguyễn Khắc Ninh 1995/04/09 Bắc Ninh
48 Hoàng Thị Nga 1995/10/05 Bắc Giang
49 Nguyễn Trọng Nghiêm 1993/03/14 Bắc Giang
50 Ngô Hùng Phong 1995/04/30 Quảng Ninh
51 Nguyễn Văn Phong 1995/06/27 Bắc Ninh
52 Vũ Văn Phong 1995/07/28 Thanh Hóa
53 Nguyễn Văn Phương 1993/09/15 Bắc Ninh
54 Ngô Mạnh Quang 1995/04/20 Bắc Giang
55 Lê Bá Quân 1995/10/15 Bắc Ninh
56 Quách Văn Quân 1994/05/15 Thanh Hóa
57 Nguyễn Quốc Quyền 1995/01/01 Nghệ An
58 Đặng Thế Quyết 1992/10/25 Bắc Ninh
59 Nguyễn Hữu Quyết 1995/11/18 Bắc Ninh
60 Phạm Văn Quỳnh 1995/01/27 Bắc Ninh
61 Phạm Hữu Sáu 1993/03/07 Thanh Hóa
62 Dương Thanh Sơn 1994/08/22 Bắc Ninh
63 Mai Thanh Sơn 1993/09/05 Thanh Hóa
64 Ngô Văn Tâm 1995/07/27 Bắc Giang
65 Nguyễn Thành Tâm 1993/01/05 Bắc Ninh
66 Đào Ngọc Tân 1991/11/18 Ninh Bình
67 Bùi Văn Tiến 1994/07/10 Hòa Bình
68 Nguyễn Văn Tiến 1995/07/10 Bắc Giang
69 Hoàng Văn Tĩnh 1991/07/06 Hải Dương
70 Đinh Văn Toàn 1995/01/12 Thanh Hóa
71 Ngô Quang Toán 1994/01/10 Bắc Ninh
72 Nguyễn Văn Tuân 1995/11/09 Bắc Ninh
73 Phạm Văn Tuân 1995/12/12 Hà Nội
74 Trần Thanh Tuân 1995/07/11 Thanh Hóa
75 Nguyễn Văn Thái 1995/03/16 Bắc Ninh
76 Mẫn Đình Thanh 1995/05/25 Bắc Ninh
77 Nguyễn Ngọc Thanh 1982/12/06 Yên Bái
78 Nguyễn Văn Thành 1995/11/21 Bắc Ninh
79 Nguyễn Thị Thảo 1994/01/24 Bắc Giang
80 Nguyễn Thế Thắng 1995/06/04 Bắc Ninh
81 Lộc Đức Thiệp 1995/08/08 Lạng Sơn
82 Nguyễn Văn Thuấn 1995/11/20 Bắc Ninh
83 Nguyễn Thị Thuận 1995/02/20 Bắc Ninh
84 Bùi Trọng Thủy 1995/01/30 Thanh Hóa
85 Nguyễn Mạnh Thức 1991/06/05 Bắc Ninh
86 Nguyễn Văn Thức 1995/03/19 Bắc Ninh
87 Ngô Hồng Thương 1995/12/13 Nghệ An
88 Lê Sỹ Trí 1994/04/18 Bắc Ninh
89 Ngô Thanh Trúc 1995/07/22 Bắc Ninh
90 Nguyễn Văn Trung 1992/10/08 Bắc Ninh
91 Nguyễn Văn Trường 1995/01/25 Bắc Giang
92 Vũ Thị Bích Vân 1995/09/15 Bắc Ninh
93 Trần Quang Vinh 1994/06/16 Bắc Ninh
94 Nguyễn Thiết Vỹ 1995/09/10 Bắc Ninh

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Giới thiệu việc làm (phòng 107) Nhà hiệu bộ
Điện thoại: 02416.293.295
Email: vieclam.cbh@gmail.com

Bài viết khác