Thông báo lịch thi, hiệu lệnh thi tốt nghiệp lần 2 năm 2013

1. Lịch thi :

THỜI GIAN                         MÔN THI
Chiều 13h30ngày 31/10/2013                THI MÔN ĐIỀU KIỆN
Sáng 8hngày 01/10/2013                THI MÔN CƠ SỞ NGÀNH
Chiều 13h30ngày 01/11/2013                THI MÔN CHUYÊN NGÀNH

 

2. HIỆU LỆNH THI

GIỜ THI BUỔI SÁNG CÔNG VIỆC HIỆU LỆNH TRỐNG
07h45’ Cán bộ coi thi thứ hai đánh số báo danh 2 tiếng
08h00’ Gọi thí sinh vào phòng thi 1 hồi 3 tiếng
08h10’ CBCT thứ nhất đi nhận đề thi các môn. 5 tiếng
08h20’ Bóc túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh 6 tiếng
08h30’ Thí sinh bắt đầu làm bài thi 9 tiếng
08h45’ Thu đề thừa
Thời gian thi còn 15’ CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài
Hết giờ thi Cán bộ coi thi thu bài thi và bàn giao cho Ban thư ký 1 hồi 9 tiếng

 

GIỜ THI BUỔI SÁNG CÔNG VIỆC HIỆU LỆNH TRỐNG
13h30 Cán bộ coi thi thứ hai đánh số báo danh 2 tiếng
13h40’ Gọi thí sinh vào phòng thi 1 hồi 3 tiếng
13h50’ CBCT thứ nhất đi nhận đề thi các môn. 5 tiếng
14h00’ Bóc túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh 6 tiếng
14h10’ Thí sinh bắt đầu làm bài thi 9 tiếng
14h30 Thu đề thừa
Thời gian thi còn 15’ CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài
Hết giờ thi Cán bộ coi thi thu bài thi và bàn giao cho Ban thư ký 1 hồi 9 tiến

Bài viết khác