Thông báo: Tuyển sinh liên thông Đại học

Trưởng Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà phối hợp cùng Trường Đại học công nghê Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên, tuyển sinh lớp liên thông Đại học, Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông.

Thông báo liên thông

Chi tiết liên hệ: Cô Trang 01234667799

Bài viết khác