Thông báo: VV phát bằng tốt nghiệp

THÔNG BÁO

          Hiện nay trường đã có bằng Tốt nghiệp các khóa đào tạo

          Dự kiến phát bằng: từ ngày 16/11.

         -  Từ 16/11 – 20/11: Phát bằng vào tất cả các ngày trong tuần

         -  Từ 23/11: Phát bằng vào thứ 4 và thứ 6 hàng tuần

Lưu ý: Trường có  bản sao bằng theo mẫu của Bộ, Sinh viên có nhu cầu gọi điện đăng ký theo số điện thoại: 0963.694.487 (Sinh viên đăng ký trước để được nhận cùng với bằng tốt nghiệp)

Bài viết khác