Đăng ký xét tuyển

Thí sinh có thể tải Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển 2015 tại đây, Hoặc

Xin điền đầy đủ thông tin tại các mục có dấu (*)
Chỉ cần đăng ký 01 lần duy nhất, thông tin của bạn sẽ được lưu trữ trong hệ thống. Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với bạn trong vòng 10 ngày kể từ khi bạn gửi bản đăng ký thông tin sơ bộ này.

Thí sinh có thể tải Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển 2015 tại đây