Đào tạo chứng chỉ

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHOA ĐÀO TẠO NGHỀ

Địa chỉ văn phòng khoa: Tầng 6,nhà hiệu bộ; Chủ nhiệm khoa: ThS. Đỗ Thị Hồi; Văn phòng khoa: CN.Trần Thu Hà

Khoa đào tạo nghề được thành lập tháng 12/2007, Khoa là một đơn vị chuyên môn của Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà.

Khoa có 3 bộ môn chuyên môn, 12 xưởng thực hành và 2 phòng thí nghiệm, với đầy đủ các thiết bị hiện đại phục vụ cho quá trình đào tạo.

Khoa được giao nhiệm vụ quản lý, đào tạo hệ Cao đẳng nghề, hệ sơ cấp nghề, hệ cao đẳng nghề gồm các nghề như sau:

+ Nghề Điện công nghiệp;

+ Nghề Điện dân dụng;

+ Nghề Điện tử công nghiệp;

+ Nghề Điện tử dân dụng;

+ Nghề Kế toán doanh nghiệp;

+ Nghề công nghiệp Ôtô;

+ Nghề lập trình máy tính;

+ Nghề quản trị mạng máy tính;

Hiện nay, Khoa đang giảng dạy và quản lý 1400 sinh viên hệ cao đẳng Nghề; Hệ sơ cấp nghề gồm các nghề:

+ Nghề Điện công nghiệp 3 tháng, 6 tháng;

+ Nghề Điện dân dụng 3 tháng, 6 tháng;

+ Nghề Điện tử công nghiệp 3 tháng, 6 tháng;

+ Nghề Điện tử dân dụng 3 tháng, 6 tháng;

+ Nghề Kế toán doanh nghiệp 3 tháng, 6 tháng;

+ Nghề công nghiệp Ôtô  3 tháng, 6 tháng;

+ Nghề Tin văn phòng 3 tháng;

+ Nghề Sửa chữa và lắp đặt điện nước 3 tháng, 6 tháng;

Bài viết liên quan