Hệ đào tạo lái xe

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&PT BẮC HÀTRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE BẮC HÀ——————– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 07 năm 2014

                                                                       

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

(V/v: Đào tạo và sát hạch lái xe các hạng)

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà thông báo tuyển sinh đào tạo lái xe môtô, ôtô các hạng cụ thể như sau:

  1. Đối tượng tuyển sinh: Tất cả công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú dài hạn tại Việt Nam.
  2. Hồ sơ tuyển sinh:

–         Chứng minh thư nhân dân (phô tô)

–         Ảnh 3 x 4 (8 ảnh)

–         Giấy chứng nhận sức khỏe (đủ sức khỏe lái xe từng hạng)

  1. Học phí và thời gian đào tạo:
STT Hạng đào tạo Học phí Thời gian
1 Lái xe mô tô hạng A1 (lái xe máy) 250.000đ 1 ngày
2 Lái xe mô tô hạng A2 (trên 175cm3) 3.250.000đ 4 ngày
3 B1, B2 (lái xe con và xe tải dưới 3,5 tấn) 5.450.000đ 3 tháng
4 C (lái xe tải trên 3,5 tấn) 7.350.000đ 4,5 tháng
5 Nâng hạng C, D, E 4.000.000đ 1 tháng
6 Vận hành máy nâng 3.200.000đ 3 tháng
7 Vận hành máy xúc và máy thi công công trình 4.650.000đ 3 tháng
  1. Hình thức đào tạo:

Trong quá trình đào tạo, Trung tâm sẽ sắp xếp thời gian và địa điểm học tập thuận lợi cho học viên. Khi học xong sẽ được thi sát hạch và cấp GPLX công nghệ cao ngay tại Trung tâm.

  1. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà

Địa chỉ: Số 89, đường Ngô Gia Tự, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại/ Fax: 02143.759.666       / 02413.759.555

Bài viết liên quan