Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BẮC HÀ

I- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

* Thường trực HĐQT:

1- Ông Nguyễn Văn Khuyến – Chủ tịch HĐQT

2- Ông Nguyễn Đức Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT

3- Ông Đinh Thành Trung – Ủy viên

II- BAN GIÁM HIỆU:

1- ThS. Nguyễn Tuấn Anh – Hiệu trưởng.

2- ThS. Đinh Thành Trung – Phó Hiệu trưởng

III- ĐẢNG BỘ:

1- Bí thư Đảng bộ:ThS. Nguyễn Đức Tuấn

2- Phó bí thư Đảng bộ: ThS. Đinh Thành Trung

IV- ĐOÀN THỂ:

1- Công đoàn:

– Chủ tịch: Đ/c  Trần Đình Cần

– Ủy viên BCH: CN. Nguyễn Thị Thúy Tình; CN. Nguyễn Thị Bích; Lộc Thị Sự

2- Đoàn thanh niên:

– Bí thư: ThS. Ngô Văn Tuấn

– Phó bí thư: Vũ Hồng Nhung

V- CÁC PHÒNG/BAN/KHOA CHỨC NĂNG:

1- 09 khoa: Khoa Khoa học cơ bản; Khoa Kinh tế; Khoa Xây dựng; Khoa Môi trường; Khoa Điện-Điện tử; Khoa Tin học; Khoa Đào tạo nghề; Khoa Quốc tế; Khoa Điều dưỡng.

2- 10 phòng, ban, trạm, thư viện: Phòng Tổ chức- Hành chính; Phòng Quản lý đào tạo; Phòng Công tác sinh viên; Phòng Kế hoạch-Tài chính; Phòng Quản trị-Đời sống; Phòng Giới thiệu việc làm; Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục; Phòng Tuyển sinh; Trạm Y tế; Thư viện.

3- Và các Trung tâm trực thuộc trường.