Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BẮC HÀ

I- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

* Thường trực HĐQT:

1- Ông Nguyễn Văn Khuyến – Chủ tịch HĐQT

2- Ông Nguyễn Đức Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT (thường trực)

3- Bà Nguyễn Thị Phú – Phó chủ tịch HĐQT

4- Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Ủy viên HĐQT

5- Bà Nguyễn Thị Thanh Tú – Ủy viên HĐQT

II- BAN GIÁM HIỆU:

1- ThS. Nguyễn Tuấn Anh – Hiệu trưởng.

2- ThS. Lê Minh Tiến – Phó Hiệu trưởng

3- TS. Yeo Young Hwan – Phó Hiệu trưởng danh dự phụ trách hợp tác quốc tế
4- Lê Thanh Hải – Phó hiệu trưởng, phụ trách tuyển sinh & hợp tác doanh nghiệp

III- CHI BỘ:

1- Bí thư Chi bộ: Đ/c: Nguyễn Đức Tuấn

2- Phó bí thư Chi bộ: Đ/c: Đinh Thành Trung

IV- ĐOÀN THỂ:

1- Công đoàn:

– Chủ tịch: Đ/c Trần Đình Cần

– Ủy viên BCH: Đ/c Nguyễn Thị Thúy Tình; Đ/c: Nguyễn Thị Bích

2- Đoàn thanh niên:

– Bí thư: Đ/c: Nguyễn Bá Cường

– Phó bí thư: Đ/c: Nguyễn Thị Lam;

V- CÁC PHÒNG/BAN/KHOA CHỨC NĂNG:

1- 07 khoa: Khoa Cơ bản; Khoa Điện – Điện tử; Khoa Tiếng Hàn Quốc; Khoa Tiếng Nhật; Khoa Tiếng Anh; Khoa Đào tạo thường xuyên; Khoa Tiếng Trung

2- 08 phòng, ban: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Kế hoạch-Tài chính; Phòng Quản lý đào tạo; Phòng QL học sinh – sinh viên; Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng; Phòng Truyền thông & Tuyển sinh; Phòng Hợp tác Quốc tế; Phòng Hợp tác Doanh nghiệp

3- Trung tâm, Viện trực thuộc trường: TT Đào tạo Trực tuyến (E- Learning); TT Thông tin – Thư viện; TT Tin học – Ngoại ngữ; TT Y tế (Trạm Y tế), Viện Quốc tế Bắc Hà