THÔNG BÁO HỌC PHÍ NĂM 2020

THÔNG BÁO

(V/v: về mức thu học phí, lệ phí

 và các khoản thu khác đối với hệ Cao đẳng năm 2020)  

Căn cứ Quyết định số 906/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/02/2006 và Quyết định số  4103/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà;

Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà;

Căn cứ vào Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 19/02/2020 của Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt đề nghị của Hiệu trưởng về mức thu học phí, lệ phí và các khoản thu khác năm 2020;

          Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà thông báo mức thu học phí, lệ phí và các khoản thu khác đối với hệ Cao đẳng năm 2020, cụ thể như sau:

  1. Mức thu học phí đối với các ngành: Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, CNKT Điện – Điện tử:

Học phí: 290.000đ/ 1 tín chỉ (đối với các môn đại cương);

310.000đ/ 1 tín chỉ (đối với các môn cơ sở ngành và chuyên ngành)

  1. Các khoản thu lệ phí:

– Lệ phí xét tuyển, BHYT, BHTT thu theo quy định hiện hành của Nhà nước.

– Lệ phí nhập học và làm thẻ sinh viên: 300.000đ/ 1 sinh viên.

  1. Thời gian áp dụng: kể từ ngày ký

– Yêu cầu Phòng QL Đào tạo, Phòng HC-TH, Phòng Quản lý GV-SV, Giáo viên chủ nhiệm, VP Trường phổ biến, hướng dẫn cho sinh viên hệ cao đẳng thực hiện theo tinh thần thông báo này.

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan