Tiếng Anh

Ngành Tiếng Anh đào tạo cử nhân ngoại ngữ ngành tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

hoc-tieng-anh

1. Mục đích đào tạo

Mục đích của chương trình là cung cấp những kiến thức cần thiết cho một nhân viên ngành Tiếng Anh chất lượng cao như: Có kiến thức sâu rộng, trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hành tốt,  khả năng giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo; ý tưởng sáng tạo tìm tòi và luôn có những ý tưởng phát huy những điều tốt đẹp hơn trong nghề nghiệp, tinh thần cầu tiến, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước, có nhân cách và kỷ cương,  sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.Yêu cầu kỹ năng

  • Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh thành thạo và hiệu quả
  • Đạt được những kỹ năng tiếng Anh cần thiết có thể giải quyết công việc văn phòng hoặc làm việc ở các công ty liên doanh.
  • Có nền tảng vững chắc và đúng nguyên tắc trong việc học một ngôn ngữ đồng thời phát triển năng lực ứng dụng vào các bối cảnh dịch thuật.
  • Nắm được đầy đủ kiến thức về lý thuyết và thực hành đối với các tổ chức thương mại trong nước và quốc tế.
  • Thành thạo các kỹ năng vi tính để ứng dụng giao tiếp thương mại tại văn phòng.
  • Phát triển khả năng đánh giá và đầu óc tìm tòi học hỏi để làm việc một cách độc lập hoặc với nhóm trong môi trường làm việc.
  • Phát triển các kỹ năng cần thiết để làm việc thành thạo và hiệu quả trong các tình huống thương mại.
  • Có sự hiểu biết chung về lịch sử Việt Nam, chính trị, kinh tế và triết học.

    3. Vị trí nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ sẵn sàng công việc cho những nghề nghiệp đa dạng trong thương mại mà những nghề này đòi hỏi giao tiếp tiếng Anh và sử dụng các công cụ kỹ thuật thành thạo. Tất cả các kỹ năng quan trọng này được học trong ba năm sẽ giúp cho sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm ở nhiều vị trí nghề nghiệp, bao gồm quản trị văn phòng, dịch vụ dịch thuật căn bản, dịch vụ phục vụ khách hàng, buôn bán, vị trí trong các tổ chức quốc tế hoặc công ty liên doanh.

Năm 2014, Trường cao đẳng công nghệ Bắc Hà tuyển sinh 200 chỉ tiêu ngành Tiếng Anh (Mã ngành: C220201, Khối thi: D1)

Bài viết liên quan