Tiếng Hàn

Ngành Tiếng Hàn đào tạo sinh viên tốt nghiệp có đủ kiến thức, kỹ năng thực hành tốt, có phẩm chất đạo đức chính trị, nhân cách sư phạm, sức khoẻ để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực sử dụng tiếng Hàn. Ngoài kiến thức nền và kiến thức chung của ngành ngôn ngữ học, kiến thức về kinh tế – văn hoá, địa lý – lịch sử của Hàn Quốc, sinh viên được trang bị kiến thức chuyên sâu tiếng Hàn ở cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết, các nghiệp vụ biên phiên dịch. Ngoài ra, sinh viên được học tiếng Hàn dùng trong hành chính – văn phòng, du lịch, thương mại nghiệp vụ thư ký, bất động sản, quản lý nhà hàng, tin học.

Múa-Hàn-Quốc_(1)

1. Yêu cầu về Kiến thức

 • Vận dụng kiến thức về tiếng Hàn sơ cấp, tiếng Hàn giao tiếp, tiếng Hàn trung cấp và nghiệp vụ biên – phiên dịch tiếng Hàn.
 • Tổng hợp kiến thức về tiếng Việt thực hành, văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc
 • Áp dụng được kiến thức tương đương năng lực tiếng Hàn Quốc tế cấp 3 của Viện Quốc gia Giáo dục quốc tế – cơ quan thực hiện trách nhiệm trực thuộc bộ giáo dục, khoa học công nghệ Hàn Quốc
 • Nắm vững các kiến thức cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lenin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh

2. Yêu cầu về kỹ năng

 • Nghe – nói – đọc – viết tiếng Hàn từ sơ cấp đến cao cấp
 • Kỹ năng nói chuyện và trả lời điện thoại bằng tiếng Hàn
 • Kỹ năng viết mail và trả lời mail bằng tiếng Hàn
 • Kỹ năng dịch thuật (Việt – Hàn, Hàn – Việt)
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản bằng tiếng Hàn

3. Vị trí làm việc sau khi ra trường

Tùy bậc học, kết quả học tập sinh viên tốt nghiệp có thể sử dụng ngôn ngữ đã học để :

 • Làm công việc biên phiên dịch, lễ tân, điều hành du lịch, hướng dẫn du lịch, phòng vé tại các công ty du lịch, khách sạn nhà hàng, các cơ quan thông tấn – truyền hình
 • Làm nhân viên văn phòng, nhân viên tổ chức sự kiện, quản lý dự án, trợ lý thư ký, nhân viên văn thư lưu trữ soạn thảo văn bản hoặc các công tác liên quan trong các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp trong và ngoài nước có sử dụng tiếng Hàn.
 • Mở và quản lý doanh nghiệp dịch thuật hoặc du lịch riêng.
 • Làm giáo viên ngoại ngữ giảng dạy môn Tiếng Hàn
 • Học liên thông lên hệ đại học tại các trường đại học của Hàn Quốc và Việt Nam có liên kết với Cao đẳng công nghệ Bắc Hà

Năm 2014, Trường Cao đẳng công nghệ Bắc Hà tuyển sinh 200 chỉ tiêu ngành Tiếng Hàn (Mã ngành: C220201, Khối thi: D1)

Bài viết liên quan