Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện  tử nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở về kỹ thuật điện – điện tử trên nền tảng, bao gồm kiến thức liên quan đến điện và điện tử như mạch và thiết bị điện – điện tử, ứng kỹ thuật máy tính, điện tử công suất và điện tử quang; các kỹ năng cơ bản cần thiết để thiết kế và thực hiện các đề án thực tế của ngành điện – điện tử…

điện, điện tử

          1. Chương trình đào tạo

Sinh viên ngành điện – điện tử sẽ được dạy các môn học như

 • Lý thuyết mạch điện – điện tử, thông tin số
 • Lý thuyết điều khiển tự động hệ tuyến tính
 • Lý thuyết trường điện từ, máy điện
 • Kỹ thuật đo lường, khí cụ điện, điều khiển số
 • Cơ sở truyền động điện linh kiện và điện tử tương tự
 • Vật liệu điện kỹ thuật xung số
 • Hệ thống cung cấp điện, điện tử công suất, an toàn điện
 • Kỹ thuật lập trình, kỹ thuật vi xử lý, xử lý số tín hiệu, kỹ thuật máy tính và ghép nối

2. Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại

 • Các cơ quan bưu chính – viễn  thông, các công ty điện tử tin học Việt Nam
 • Các nhà máy sản xuất điện tử hóa cao, các khu công nghiệp
 • Các phòng thí nghiệm, cơ sở kinh doanh, nghiên cứu về quy hoạch mạng điện, thiết bị sử dụng điện, quản lý mạng điện trong các cơ sở công nghiệp
 • Các nhà máy sản xuất công nghiệp tự động hóa cao – các  dây chuyền, khu công nghiệp, khu chế xuất,
 • Các công ty điện lực với vai trò người vận hành, thiết kế trực tiếp hoặc quản lý, điều phối kỹ thuật.
 • Các công ty, xí nghiệp sản xuất có sử dụng hệ thống tự động hoá điện – điện tử
 • Các đài thu phát thanh, đài thu phát hình
 • Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện – điện tử.

Năm 2014, Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà tuyển 600 chỉ tiêu ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử (Mã ngành: C510301; Khối thi: A, A1)

Bài viết liên quan