Công nghệ kỹ thuật môi trường

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện; có hiểu biết về các nguyên lý kỹ thuật môi trường cơ bản, có khả năng áp dụng các kỹ năng kỹ thuật chuyên sâu để đảm đương công việc của một cử nhân cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật môi trường.

môi trường

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi Trường nhằm đào tạo cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường có:

 • Năng lực và phẩm chất chính trị, lối sống lành mạnh theo chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước.
 • Các phương pháp khoa học để hiểu sự vận hành của hệ thống môi trường.
 • Đào tạo các kỹ sư có năng lực nghiên cứu, thiết kế, vận hành và quản lý ô nhiễm và các hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường.

2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

 • Nắm vững và vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản trong nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường đất, nước, không khí cũng như các tác động của tự nhiên và nhân sinh đến hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng.
 • Có khả năng dự báo, phát hiện những vấn đề môi trường đã, đang và sẽ xảy ra, đồng thời biết tổ chức thực thi các biện pháp xử lý, khắc phục, phòng tránh những sự cố xảy ra có hại đến môi trường.
 • Có kỹ năng và năng lực thiết kế, đánh giá, tư vấn kỹ thuật, quản lý và vận hành các công trình xử lý hoặc hệ thống kiểm soát ô nhiễm đất, nước, không khí và chất thải rắn trong cả doanh nghiệp và khu dân cư.
 • Có khả năng cải tiến và phát triển các mô hình công nghệ xử lý môi trường. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để đáp ứng nhu cầu thực tế.
 • Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh đủ để tiếp cận và sử dụng các tài liệu khoa học. Tiếng Anh tối thiểu là trình độ B

4. Cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường

 • Sinh viên ra trường có thể công tác tại các nhà máy, các nhà máy xí nghiệp, các công ty xử lý chất thải như: Trung tâm Bảo vệ môi trường, Phòng Quản lý môi trường ở các cấp chính quyền;
 • Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, đặc biệt là các Sở Khoa học công nghệ & môi trường, Sở Địa chính, Sở Khoa học và phát triển nông thôn, UBND các huyện thị.
 • Các công ty như cấp thoát nước, tư vấn thiết kế hệ thống xử lý môi trường, nuôi trồng thủy sản và các nhà máy công nghiệp, các cơ quan quản lý môi trường, các cơ quan quy hoạch, khai thác khoáng sản, các Viện Nghiên cứu có liên quan đến các lĩnh vực trên.
 • Sinh viên ra trường còn có thể giảng dạy từ cấp tiểu học đến phổ thông các môn học có liên quan đến khoa học và công nghệ môi trường.
 • Cơ hội học trình độ cao hơn: Cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường được tiếp tục đào tạo ở trình độ cao hơn để lấy bằng Đại học, Thạc sĩ,…thuộc lĩnh vực Môi trường.

Năm 2014, Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà tuyển sinh 50 chỉ tiêu ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường (Mã ngành: C510406, Khối thi: A, A1, B)

 

Bài viết liên quan