Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng có phẩm chất chính trị, có đạo đức tư cách, có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tương ứng để đáp ứng được các yêu cầu nhân lực cho ngành xây dựng.

KT xây dựng

Sinh viên qua đào tạo phải đạt được các yêu cầu sau:

1. Kiến thức

 • Khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật cơ sở;
 • Khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, cũng như khả năng hiểu và phân tích số liệu trong các chuyên ngành xây dựng như vật liệu, địa chất, trắc địa, cơ học đất;
 • Khả năng thiết kế và thi công kết cấu công trình đáp ứng nhu cầu thực tế, với đầy đủ nhận thức về các tác động về kinh tế, môi trường, xã hội, và chính trị, về đạo đức nghề nghiệp, sức khoẻ và sự an toàn của cộng đồng, về tính khả thi và bền vững;
 • Hiểu rõ và nắm được cách thức lập dự toán cho hạng mục công trình cũng như toàn bộ công trình.
 • Có khả năng tiếp cận với công nghiệp xây dựng mới, có khả năng vươn lên trình độ học vấn cao hơn.

2. Kỹ năng

–  Kỹ năng cứng 

 • Nắm được nguyên lý thực hiện; sử dụng thành thạo các thiết bị thực hành được sử dụng phổ biến trong thi công xây dựng;
 • Tính toán thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Sử dụng hiệu quả các phần mềm chuyên dụng phục vụ cho quá trình tính toán thiết kế công trình;
 • Tổ chức, quản lý, điều hành việc thi công công trình theo đúng yêu cầu thiết kế và đúng qui trình kỹ thuật qui định;
 • Phát hiện, phân tích được nguyên nhân, phối hợp giải quyết được những tình huống kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi công xây dựng;
 • Lập được dự toán công trình và có khả năng vận dụng được các phần mềm hỗ trợ trong lập dự toán công trình.

–  Kỹ năng mềm

 • Thể hiện khả năng thuyết trình thành thạo, giao tiếp hiệu quả, ứng xử nhanh nhạy;
 • Biết làm việc theo nhóm, tập họp nhóm;
 • Thể hiện sáng tạo trong giải quyết công việc.

3. Cơ hội nghề nghiệp

* Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

 • Kỹ thuật viên thi công công trình, tư vấn thiết kế, giám sát công trình tại các công ty tư vấn thiết kế, thi công xây dựng;
 • Chuyên viên các phòng ban kỹ thuật của các cơ quan quản lý về xây dựng;
 • Kỹ thuật viên trong phòng thí nghiệm kiểm định liên quan đến lĩnh vực xây dựng, nhân viên trong viện nghiên cứu;
 • Phối hợp mở các công ty xây dựng.

* Về khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

 • Có khả năng nghiên cứu đề tài khoa học và tham khảo tài liệu để tự bổ sung và cập nhật kiến thức chuyên môn;
 • Có thể tiếp tục theo học chương trình Đại học, Cao học tại các trường đại học trong và ngoài nước.

Năm 2014, Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà tuyển sinh 100 chỉ tiêu ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Mã ngành: C510103, Khối thi: A, A1, H)

Bài viết liên quan