DANH SÁCH 40 TRƯỜNG TRUNG HỌC TẠI UK ĐƯỢC ỦY QUYỀN CHO BẮC HÀ năm 2020


Danh sách 40 trường ( dành cho hệ trung học ) tại vương quốc Anh độc quyền của Ev cho phép Bắc Hà tuyển sinh năm 2020. Là đối tác có chức năng tuyển sinh và xét duyệt học bổng tại Việt Nam – Độ tuổi giảng dạy tại trường 

 STT        TÊN TRƯỜNG                    TRỤ SỞ CHÍNH                       ĐỘ TUỔI GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG

1              Polam School                              Bedfordshire, UK                         Từ 1 – 9 tuổi

2             Long Close School                            Berkshire, UK                            Từ 2 – 16 tuổi

3             King’s School & Nursery                       Devon                                    Từ 0 – 11 tuổi 

4             Duncombe School                               Herdfordshire                         Từ 2 – 11 tuổi 

5            Breaside Preparatory School                  Kent, UK                                 Từ 2 – 11 tuổi 

6           Quinton House School                         Northampton UK                       Từ 2 – 16 tuổi

7          St Mary’s School, Henley-on-Thames       Oxfordshire, Uk                        Từ 3 – 11 tuổi 

8          Hydesville Tower School                        West Midlands, UK                Từ 3 – 16 tuổi

9          Huddersfield Grammar School               Yorkshire, UK                           Từ 3 – 16 tuổi

10        Akeley Wood Senior School                Buckinghamshire, UK                   Từ 11 – 18 tuổi

11        Akeley Wood Junior School                                                             Từ 1 – 11 tuổi

12        Meoncross School                                Hampshire, UK                         Từ 2 – 16 tuổi

13       Kingscourt School                                                                            Từ 3 – 11 tuổi

14       St Clare’s School                                   Wales, UK                                 Từ 2 – 18 tuổi

15       Oakleigh House School                                                                     Từ 0 – 11 tuổi

16       St   Margaret’s Preparatory School             Essex, UK                                Từ 2 – 11 tuổi

17       Oxford House School                                                                        Từ 2 – 11 tuổi

18       Oakfields Montessori School                                                             Từ 3 – 11 tuổi

19      Colchester High School                                                                     Từ 2 – 16 tuổi

20      Milbourne Lodge Preparatory School            Surrey, UK                              Từ 4 – 13 tuổi

21     Glenesk School                                                                                  Từ 2 – 7 tuổi

22     Downsend School                                                                               Từ 6 – 13 tuổi

23     Downsend Pre-Prep School                                                                 Từ 2 – 6 tuổi

24     Downsend Pre-Prep School                                                                 Từ 2 – 6 tuổi

25     Downsend Pre-Prep School                                                                 Từ 2 – 6 tuổi

26    Cumnor House School for Girls                                                           Từ 2 – 11 tuổi

27   Cumnor House School for Boys                                                            Từ 2 – 13 tuổi

28   St Nicholas Preparatory School                           London,UK                       Từ 2 – 11 tuổi

29  Southbank International School Westminster                                          Từ 11 – 18 tuổi

30  Southbank International School Kensington                                            Từ 3 – 11 tuổi

31  Southbank International School Hampstead                                           Từ 3 – 11 tuổi

32 Salcombe Preparatory School, Southgat                                                  Từ 3 – 11 tuổi

33  North Bridge House Senior School Hampstead                                      Từ 11 – 16 tuổi

34  North Bridge House Senior School & Sixth Form Canonbury                     Từ 13 – 18 tuổi

35  North Bridge House Preparatory School                                               Từ 7 – 13 tuổi

36  North Bridge House Nursery School                                                     Từ 2 – 5 tuổi

37  North Bridge House Pre-Preparatory School                                          Từ 5 – 7 tuổi

38  Hendon Preparatory School, Hendon

39  Clifton Lodge School                                                                           Từ 3 – 13 tuổi

40  Charterhouse Square School                                                               Từ 3 – 11 tuổi

Bài viết liên quan