Điều Dưỡng

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHOA ĐIỀU DƯỠNG

Ngành Điều dưỡng đào tạo điều dưỡng viên trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ cao đẳng, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, và hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

IMG_6886

1. Yêu cu v kiến thc

 • Có kiến thức vững vàng về chuyên môn ngành điều dưỡng.
 • Có những hiểu biết cơ bản về một số khoa học xã hội – tâm lý học, khoa học tự nhiên liên quan khối ngành chăm sóc sức khỏe.
 • Nắm vững các nguyên tắc thực hành điều dưỡng, chăm sóc lấy bệnh nhân và gia đình làm trung tâm.
 • Nắm vững các kiến thức liên quan sự tác động qua lại giữa môi trường và sức khỏe con người không những về thể chất mà cả tâm thể; các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống, môi trường chung quanh để phòng ngừa bệnh tật và nâng cao sức khỏe người dân.

2. Yêu cu v  k năng

 • Hành nghề theo pháp luật nhà nước và đạo đức nghề nghiệp (y đức).
 • Tổ chức, lập kế hoạch, thực hiện đầy đủ và thành thạo các quy trình điều dưỡng cơ bản khi chăm sóc người bệnh. Thực hiện tốt y lệnh của thầy thuốc, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với thầy thuốc để chăm sóc, cải thiện sức khỏe người bệnh.
 • Thực hành bảo đảm sự an toàn, chất lượng chăm sóc toàn diện. Cung cấp môi trường chăm sóc an toàn và quản lý được các nguy cơ có thể xảy ra.
 • Thực hành chăm sóc phù hợp với văn hóa người bệnh. Có đủ khả năng hợp tác trong chăm sóc, giao tiếp với người bệnh, người nhà và cộng đồng. Thực hiện các mối quan hệ hợp tác với các nhóm chăm sóc sức khỏe. Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường sức khỏe.
 • Sử dụng thuốc hợp lý và an toàn. Áp dụng y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh.
 • Tham gia phòng bệnh và phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương, đề xuất biện pháp xử lý, phối hợp với thầy thuốc trong tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.
 • Tham gia vào công tác quản lý ngành, tham gia lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng. Tham gia thực hành nghiên cứu khoa học điều dưỡng.

3. Yêu cu v thái đ

 • Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng chăm sóc và phục vụ người bệnh.
 • Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, cán bộ và nhân viên y tế. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của Ngành và Lời Thề Người Điều dưỡng.
 • Khiêm tốn học tập, trau dồi nghề nghiệp, phát triển năng lực cho bản thân và đồng nghiệp.

4. V trí làm vic sau khi ra trường

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên học ngành này có thể làm việc tại các vị trí:

 • Thực hiện thông thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật chuyên khoa.
 • Khả năng giao tiếp hiệu quả đối với bệnh nhân, gia đình, và cộng đồng.
 • Có khả năng tham gia vào công tác quản lý hoạt động điều dưỡng trong hệ thống dọc và ngang.
 • Có thể giữ các vị trí điều dưỡng trưởng ca, điều dưỡng trưởng phòng trong hệ thống điều dưỡng của bệnh viện.
 • Có thể điều hành các hoạt động điều dưỡng ở quy mô khoa phòng tại các trung tâm y tế quận, huyện, các trạm y tế xã
 • Có thể làm việc ở các bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khoẻ từ Trung ương tới cơ sở, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp y

 Năm 2014, Trường Cao đng công ngh Bc Hà tuyn sinh 100 ch tiêu ngành Điu dưỡng (Mã ngành: C720501, Khi thi: B)

IMG_7584IMG_7592DIEU DUONG 1y

Bài viết liên quan