THÔNG BÁO KHAI GIẢNG NGÀNH TIẾNG NHẬT – ĐÀO TẠO TỪ XA

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BẮC HÀ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                      

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

KHAI GIẢNG NGÀNH TIẾNG NHẬT – HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA 

 

Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, Trường Cao đẳng Bắc Hà và Trung tâm Đào tạo Trực tuyến (E-Learning) thông báo tổ chức Lễ khai giảng Ngành Tiếng Nhật – Hình thức đào tạo từ xa như sau:

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 22 tháng 10 năm 2021

Hình thức: Tổ chức online

Kính mong cách vị khách quý, các quý thầy cô và các bạn sinh viên có mặt đầy đủ để tham gia buổi lễ trang trang trọng này.

Trân trọng thông báo./.

 

Ban giám hiệu nhà trường

Bài viết liên quan