THƯ CHÚC TẾT QUÝ MÃO 2023 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BẮC HÀ GỬI CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

BHU- Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà gửi lời chúc Tết Quý Mão 2023 đến Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên

Bài viết liên quan