Tin Học

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHOA TIN HỌC

Chức năng, nhiệm vụ: Khoa Tin học có chức năng đào tạo cử nhân Cao đẳng và tin học hệ chính quy. Khoa trực tiếp đảm nhận giảng dạy môn tin học đại cương cho Hệ Cao đẳng chính quy và một số môn tin học ứng dụng cho các Khoa không chuyên tin học trong Trường. Ngoài ra, Khoa thực hiện nhiệm vụ cùng phối hợp với các đơn vị trong Trường quản lý toàn diện sinh viên trong Khoa, tư vấn cho nhà trường về phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý.

         Cơ cấu tổ chức:

– Chủ nhiệm khoa: ThS. Đinh Thành Trung

– Phụ trách bộ môn tin: CN. Ngô Văn Tuấn

– Thư ký Khoa kiêm thư ký giáo vụ khoa: CN. Tạ Thị Thúy Phương

– Phòng thực hành tin học: gồm có cán bộ phụ trách các phòng máy tính (thực hành tin học), cán bộ phụ trách phần cứng cho toàn bộ hệ thống máy tính và mạng Internet toàn Trường, tham gia cập nhật trang Website của Trường.

– Cán bộ cơ hữu trực tiếp giảng dạy: hiện có 05 kỹ sư.

– Cán bộ thỉnh giảng ngoài Trường: TS. Bùi Thế Truyền; TS. Phạm Tuấn Giáo; TS. Lê Đình Sơn, ThS. Nguyễn Hà Dương; ThS. Nguyễn Thị Ngọc; ThS. Nguyễn Tuấn Anh; ThS. Nguyễn Hồng Hạnh; ThS. Nguyễn Trường Giang; ThS. Trần Đình Thỏa…

– Phòng thực hành máy tính: gồm 2 phòng máy, hiện có trên 100 máy tính mới với màn hình LCD và 04 máy Projector).

phong may 11IMG_1628khoa tin hoc ud

 Ngành đào tạo cử nhân tin học (Hệ Cao đẳng chính quy):

Mục đích đào tạo: Sinh viên được đào tạo chính quy tập trung với thời hạn 3 năm, sau khi tốt nghiệp có thể về các cơ quan xí nghiệp phụ trách hệ thống máy tính, mạng máy tính quản lý trang Web; có thể tham gia lập trình (trong các công ty tin học); có thể hoạt động trong các lĩnh vực thiết kế quảng cáo, xử lý ảnh; biết lắp ráp và sửa chữa thông thông máy tính; biết cài đặt các phần mềm và bảo mật thông tin; có thể trở thành giáo viên ở các Trường trung học phổ thông và Trung học chuyên nghiệp.

Chương trình đào tạo: Tổng số 160 ĐVHT (không kể các môn giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng), trong đó các môn kiến thức đại cương chiếm tới 46 ĐVHT. Để tăng cường chất lượng đào tạo cho sinh viên, khoa thường xuyên cân đối hợp lý khối lượng kiến thức môn cơ sở và môn chuyên ngành theo hướng ưu tiên các môn chính như: Toán rời rạc, cơ sở hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, cấu trúc máy tính, mạng máy tính để sinh viên dễ có điều kiện học liên thông lên Đại học. Đồng thời, để sinh viên có điều kiện thực hành tốt, Khoa đã bố trí thêm các môn mạng máy tính và phầm mềm ứng dụng. Với phần chuyên môn (56 ĐVHT) Khoa tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau: Quản trị mạng, quản trị và thiết kế cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ lập trình nâng cao, thiết kế Web và đồ họa. Kết thúc khóa học, sinh viên được học tập tốt nghiệp, thi tốt nghiệp (16 ĐVHT).

Quy mô đào tạo: Khoa đã có một khóa sinh viên tốt nghiệp gồm 47 sinh viên; trong số đó theo số liệu thống kê một số sinh viên đã trúng tuyển học liên thông lên Đại học, còn lại đều tìm được việc làm.

Khoa dự kiến quy mô tuyển sinh hàng năm từ 2 lớp trở lên (với số lượng sinh viên từ 100 đến 200).

Hiện Nhà trường và Khoa đang có kế hoạch tiếp nhận học sinh tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp của Trường học liên thông lên Cao đẳng.

Thiết bị và tư liệu học tập: Ngoài hai phòng máy tính (với số sinh viên hiện nay, phần lớn các giờ chuyên môn sinh viên được học trên phòng máy và đựơc làm các bài tập lớn, bài thực hành thiết kế trên phòng máy (ngoài giờ giảng chính thức của thầy cô); Các máy projector cũng hỗ trợ tích cực trong việc giảng dạy, giảm nhẹ khó khăn cho thầy cô giáo.

Tài liệu học tập: Khoa đã cung cấp được nhiều tài liệu sát với bài giảng của các thầy cô ( như Toán rời rác, phương pháp tính, logic, phần mềm ứng dụng, toán cao cấp, Tiếng anh chuyên ngành,..). Dự kiến trong đầu năm 2010, Khoa sẽ biên soạn xong từ 4 đến 6 cuốn sách giành riêng cho sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà.

Hướng nghiệp cho sinh viên: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể về làm việc ở các cơ quan hành chính các cấp, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khác…

Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng Khoa: tầng 3, Nhà Hiệu Bộ.

Bài viết liên quan