Công nghệ kỹ thuật giao thông

Chương trình này nhằm đào tạo ra những Cử nhân Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông, cung cấp cho người học những nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

giaothong_tphcm1_lehongthai

Sinh viên tốt nghiệp cần đạt được những mục tiêu cụ thể sau:

1.  Yêu cầu về kiến thức: 

1.1. Kiến thức chung:

 • Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
 • Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức chuyên nghiệp và học tập nâng cao trình độ.

1.2. Kiến thức chuyên môn:

 • Hiểu được các nguyên lý cơ bản và biết áp dụng các kiến thức kỹ thuật cơ sở chuyên ngành vào chuyên môn của ngành xây dựng.
 • Triển khai được các bản vẽ kỹ thuật những hạng mục công trình xây dựng cầu đường thông dụng, đơn giản.
 • Thiết kế cấu tạo được các bộ phận thông dụng của một hạng mục, công trình xây dựng cầu đường thông dụng, đơn giản.
 • Phân tích, thiết kế tính toán và kiểm tra được các kết cấu thuộc công trình xây dựng cầu đường thông dụng đơn giản
 • Thiết kế và triển khai được các biện pháp kỹ thuật, tổ chức thi công, đảm bảo an toàn lao động đối với một bộ phận, một hạng mục hoặc toàn bộ công trình xây dựng cầu đường thông dụng, phổ thông
 • Hiểu biết cơ bản về quản lý các đội thi công xây dựng và khai thác được công trình giao thông quy mô vừa và nhỏ.
 • Biết lập dự toán và thanh quyết toán một hạng mục hay toàn bộ công trình xây dựng cầu đường thông dụng, phổ thông.
 • Hiểu biết cơ bản về thí nghiệm công trình, kiểm tra đánh giá được chất lượng vật liệu xây dựng và quá trình thi công thông dụng, phổ thông.
 • Đảm bảo đủ kiến thức để tiếp tục học tập liên thông ở bậc đào tạo cao hơn.

2. Yêu cầu về kỹ năng

2.1. Kỹ năng chuyên môn

 • Kỹ năng vẽ kỹ thuật
 • Kỹ năng tính toán
 • Kỹ năng quản lý
 • Kỹ năng thực hành
 • Kỹ năng ứng dụng tin học:

2.2. Kỹ năng mềm

Có khả năng tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình và soạn thảo văn bản.

3. Yêu cầu về thái độ

 • Có tư cách đạo đức tốt, chấp hành pháp luật Nhà nước.
 •  Có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
 • Có ý thức trách nhiệm công dân và bảo vệ môi trường.

4. Cơ hội nghề nghiệp   

Sinh viên tốt nghiệp có đủ kiến thức, kỹ năng và phẩm chất để làm việc tại các công ty tư vấn thiết kế, công ty xây lắp, các ban quản lý dự án, các sở, phòng quản lý đô thị, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và xây dựng, các đội thi công công trình giao thông…cụ thể như sau:

 • Đơn vị thi công xây dựng: Cán bộ kỹ thuật phụ trách tổ, đội thi công.
 • Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế: Họa viên kiến trúc; Lập dự toán; Chuyên viên thiết kế các bộ phận, các kết cấu cầu đường thông dụng, đơn giản. Chuyên viên khảo sát địa hình, địa chất thủy văn…
 • Đơn vị tư vấn quản lý xây dựng: Cán bộ quản lý, giám sát thi công.
 • Phòng thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình: Thí nghiệm viên…

Năm 2014, Trường Cao đẳng công nghệ Bắc Hà tuyển sinh 100 chỉ tiêu ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông (Mã ngành: C510104, Khối thi: A, A1)

Bài viết liên quan