Hiệu trưởng Nguyễn Tuấn Anh dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 12/2023 trường ICAE (Darwin, Úc)

Hiệu trưởng Nguyễn Tuấn Anh dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 12/2023 trường ICAE (Darwin, Úc

Principal Nguyen Tuan Anh attended the closing ceremony and awarded diplomas for the December 2023 batch at ICAE (Darwin, Australia)

Nhận lời mời của ban lãnh đạo trường ICAE (International College of Advanced Education – Cao đẳng Quốc tế về Giáo dục nâng cao). Trong lịch trình chuyến công tác dài ngày tại Úc, sáng ngày 06/12/2023, đoàn công tác của trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà đã tới thăm trường Cao đẳng ICAE có trụ sở tại Darwin, Astralia đồng thời dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 12/2023 của Trường. Dẫn đoàn là ThS. Nguyễn Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà; cùng đoàn có ThS. Lê Minh Tiến, Phó hiệu trưởng; ThS. Nguyễn Mạnh Hùng, Phó viện trưởng Viện Quốc Tế Bắc Hà (Phụ trách hợp tác quốc tế – Australia).

Receive the invitation from the leadership of ICAE (International College of Advanced Education). During the long business trip schedule in Australia, on the morning of December 6, 2023, the delegation of Bac Ha College of Technology visited ICAE College based in Darwin, Australia and attended the closing ceremony. and awarding the University’s diploma in December 2023. Leading the group is MSc. Nguyen Tuan Anh, Principal of Bac Ha College of Technology; In the same group there was MSc. Le Minh Tien, Vice Principal; MSc. Nguyen Manh Hung, Deputy Director of Bac Ha International Institute (in charge of international cooperation – Australia).

Hiệu trưởng Nguyễn Tuấn Anh rất vui mừng và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của ban lãnh đạo trường ICAE cùng những tình cảm trân quý đặc biệt mà ban lãnh đạo ICAE dành cho đoàn công tác của trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà.

Principal Nguyen Tuan Anh was very happy and thanked the ICAE leadership for the respectful welcome and the special affection that the ICAE leadership had for the delegation of Bac Ha College of Technology.

Ảnh đoàn công tác trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà chụp hình lưu niệm cùng ban lãnh đạo trường ICAE. Hiệu trưởng ThS. Nguyễn Tuấn Anh (đứng thứ 4 từ trái qua phải); ThS. Lê Minh Tiến, Phó hiệu trưởng (đứng ngoài cùng bên trái); ThS. Nguyễn Mạnh Hùng, Viện phó viện Quốc tế Bắc Hà (đứng ngoài cùng bên phải)

Photo of the delegation of Bac Ha College of Technology taking a souvenir photo with ICAE’s leadership. Principal MSc. Nguyen Tuan Anh (ranked 4th from left to right); MSc. Le Minh Tien, Vice Principal (standing on the far left); MSc. Nguyen Manh Hung, Deputy Director of Bac Ha International Institute (standing on the far right)

Được biết trường ICAE với bề dày hơn 24 năm kinh nghiệm đào tạo các ngành mũi nhọn như quản lý Khách sạn, nhà hàng, pha chế và nấu ăn,… đồng thời Trường được đặt tại nơi được coi là thủ phủ khu vực phía Bắc và cũng là thành phố lớn nhất bang Northern Territory (Australia), thành phố Darwin đang được nhiều bạn trẻ Việt quan tâm nhờ những chính sách mới hấp dẫn trong việc chào đón sinh viên quốc tế và người nhập cư. Những chính sách này gồm: Trả lương cao nhất cho sinh viên tại Australia, lượng việc làm sẵn rất nhiều, khả năng được bảo lãnh ở lại làm việc và định cư cao hơn các bang khác tại Australia… Hiện tại đang có số lượng lớn các sinh viên quốc tế trong đó có Việt Nam đang học tập tại trường và được hỗ trợ tối đa về các tiện ích xã hội khác. Đặc biệt, trường ICAE có văn phòng đại diện ở Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, ThS. Nguyễn Tuấn Anh mong muốn những chính sách sắp tới của ICAE sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ đón du học sinh Việt Nam, đặc biệt trong đó có những chính sách đặc thù dành cho sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà.

It is known that ICAE school has more than 24 years of experience in training key fields such as hotel management, restaurant management, bartending and cooking, etc. At the same time, the school is located where is considered the capital of the Northern region. And also the largest city in the Northern Territory state (Australia), Darwin city is attracting the attention of many young Vietnamese people thanks to attractive new policies in welcoming international students and immigrants. These policies include: Highest salary for students in Australia, a lot of available jobs, the ability to be guaranteed to stay and work and settle is higher than other states in Australia… Currently there are a number of A large number of international students, including Vietnamese, are studying at the school and receive maximum support for other social amenities. In particular, ICAE has a representative office in Vietnam in Ho Chi Minh City. Therefore, MSc. Nguyen Tuan Anh hopes that ICAE’s upcoming policies will continue to create favorable conditions to support the reception of Vietnamese international students, especially including specific policies for students at Bac Ha College of Technology.

Về phía trường ICAE, đại diện ban lãnh đạo Trường cũng bày tỏ mong muốn hai nhà trường sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, thảo luận đưa ra những giải pháp hữu hiệu và những chiến lược dài hạn hướng tới xây dựng các chương trình hỗ trợ tốt nhất cho các bạn sinh viên của Việt Nam trong đó có trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà.

On ICAE’s side, representatives of the College’s leadership board also expressed their hope that the two Colleges will continue to increase exchanges and discussions to come up with effective solutions and long-term strategies towards building support programs. The best support for Vietnamese students, including Bac Ha College of Technology.

Sinh viên trường ICAE tốt nghiệp đợt tháng 12/2023

ICAE students graduated in December 2023

Trong buổi sáng cùng ngày, ThS. Nguyễn Tuấn Anh cùng đoàn công tác trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà dự Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 12/2023 của trường ICAE. Sau đó, đoàn tiếp tục thăm quan mô hình làm việc, cơ sở vật chất của trường ICAE.

In the morning of the same day, MSc. Nguyen Tuan Anh and the delegation of Bac Ha College of Technology attended the closing ceremony and awarding diplomas for the December 2023 batch of ICAE. After that, the group continued to visit the working model and facilities of ICAE college.

Bài viết liên quan