TÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

SAMSUNG TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BẮC HÀ
Các em sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà có nguyện vọng đăng ký với Phòng Đào tạo Nhà trường nhé!
Liên hệ: 02223.749.501 / 0966.111.606/ 0975.590.100/ 0987.610.2 29 / 0983.496.498

Bài viết liên quan