Video

Lễ khai giảng năm học 2019- 2020
Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020
Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020
Lễ tốt nghiệp Khóa III và khai giảng Khóa VI cao đẳng chính quy tại SEV
Lễ tốt nghiệp Khóa III và khai giảng Khóa VI cao đẳng chính quy tại SEV