Lễ Khai giảng và Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.2023 Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà

BHU – Chúc mừng Lễ Khai giảng và Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.2023 Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà.

Ngày 20.11 là một dịp lễ quan trọng để chúng ta có cơ hội tri ân, tôn vinh và bày tỏ lòng biết ơn đến những tấm gương nhân văn, những người hùng thầy cô đã gắn bó và dành cả cuộc đời mình để truyền đạt tri thức và tình yêu thương.

Hãy cùng nhau nhìn lại những thành quả mà thầy và trò Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà đã gặt hái được trong năm học vừa qua.

Có thể là hình ảnh về 9 người, cái bục và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀX HỒI TRƯỜNG ĐẶNG CÔNG NGHỆ BẮC HÀ LÉ TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM HỌC 2022 2023 ngày 12tháng1 nă 2023'

Có thể là hình ảnh về 9 người, loa, cái bục và văn bản

Có thể là hình ảnh về 3 người, cái bục và văn bản cho biết 'ĐÁNG CỘNG VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NAM BỘLAOĐỘNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẢNG CÔNG NGHỆ BẮC HÀ Lễ trị în thầy cô NGUYỄN LÁNH ĐẠO CÁC THO1KY NHÂN GÀY NHÀ GIÁOVIỆT NAM 20/11 2023'

Có thể là hình ảnh về 2 người, cái bục và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người, cái bục và văn bản

Có thể là hình ảnh về 8 người, cái bục và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM HƯƠNG BINH TRƯỜNG CAO ĐÀNG CÔNG NGHỆ BẮC HÀ Lễ khai giảng NĂM HỌC 2023-2024 BắNinh,ngày năm2023 LODL'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 9 người, cái bục và văn bản

Bài viết liên quan