LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BẮC HÀ VÀ TRƯỜNG CLINTON (AUSTRALIA)

BHU – Trường cao đẳng Công nghệ Bắc Hà tổ chức Lễ ký kết hợp tác với Trường Clinton (Úc) với mục tiêu mở rộng quan hệ hợp tác, thúc đẩy tuyển sinh, triển khai các chương trình liên kết đào tạo để phát triển nguồn nhân lực giữa 2 nước Việt Nam và Australia.

Sau thời gian làm việc cụ thể, bàn bạc và thống nhất về nội dung hợp tác hai bên giữa trường Clinton và Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà.

Có thể là hình ảnh về 12 người và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! T'

Có thể là hình ảnh về 4 người, biểu ngữ và văn bản

Nhằm cụ thể hóa những mục tiêu và nội dung hợp tác cùng với các biện pháp tổ chức thực hiện việc hợp tác giữa Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà và Trường Clinton, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư SBS. Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà long trọng tổ chức buổi đón tiếp lãnh đạo Trường Clinton và buổi giao lưu trực tiếp với sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà.

Có thể là hình ảnh về 8 người và văn bản

Xin chúc mừng sự hợp tác giữa Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà và Clinton. Chúc cho sự hợp tác sẽ thành công trong các lĩnh vực mà giữa các đơn vị đã trao đổi và thống nhất

Có thể là hình ảnh về 6 người và văn bản

Bài viết liên quan